Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for the ‘اعجاز قرآن’ Category

قرآن و اثر انگشت

«آيا انسان مي‌پندارد كه ما استخوان‌هاي پوسيده‌ي او را جمع نخواهيم كرد؟ آري ما حتي سر انگشتان او را كه يكي از ظريف‌ترين نقاط بدن اوست بيافرينيم»
قيامه آيه 3-4
اشاره به سر انگشتان و اطراف آن است، كدام يك سخت‌تر است؟ آفرينش دوباره‌ي سر انگشتان يا خلق مجدد استخوان‌هاي بدن؟ در نگاه اول آفرينش هر دو مساوي است اما هنگامي كه دانستيم خطوط سر انگشت همه‌ي افراد با هم تفاوت دارد و انگشت هيچ كس حتي دوقلوها به هم شبيه نيست به نحوي كه اثر انگشت در تمام دنيا معرف شخصيت هر فرد است، پي خواهيم برد آفرينش دوباره‌ي آنها مهمتر و به مراتب سخت‌تر است. شايد اشاره‌ي قرآن اين باشد تا به ما بفهماند، خداوند قادر است حتي ويژگي‌هاي شخصيتي افراد را دوباره بيافريند. اعجاز سر انگشت و راز درون آن چيزي است كه بشر در قرن نوزدهم بدان دست يافت و متوجه گرديد كه سر انگشتان انسان داراي خطوط مارپيچي مي‌باشد كه امتداد و قرار گرفتن آنها در انسانها متفاوت است. لذا در اماكن پليسي و جنايي ابزار مناسبي براي كشف جنايات محسوب شد.

Read Full Post »

«الم، غلبت الروم في ادني الارض و هم من بعد غلبهم سيغلبون» روم 1-3
«الف،لام،ميم، روميان شكست خوردند در نزديكترين (پايين‌ترين) سرزمين و ايشان پس از شكست پيروز خواهند شد»
اين آيه از جنگ‌هاي روم و ايران خبر مي‌دهد؛ هنگامي كه پيامبر در مكه حضور داشتند و ايرانيان بر روميان پيروز گشتند، اما آيات قرآن علي‌رغم ديدگاه عامه‌ي مردم خبر داد در آينده روميان بر ايرانيان پيروز مي‌شوند و جنگ در فلسطين، نزديك‌ترين بلاد به عربستان واقع خواهد شد، پيش‌گويي قرآن به گواه تاريخ به واقعيت پيوست.
در اين آيه، علاوه بر آن چه ذكر شد، جنبه‌اي ديگر از اعجاز نهفته است و آن اين كه «ادني» در مقابل «اعلي» قرار دارد و از لحاظ دستوري، متضاد هم هستند، لذا «ادني» به معني يايين‌تر و «اعلي» كه متضاد آن مي‌باشد به معني بلندتر است. در اين صورت معني آيه اين خواهد شد:
«روميان در پست‌ترين و پايين‌ترين سرزمين شكست خوردند»
يعني يايين‌ترين نقطه از سطح دريا، چنان كه روشن است جنگ ايران و روم در فلسطين واقع شده، در ناحيه‌ي بحر الميت كه امروز طبق نظريه‌ي جغرافي‌دانان پايين‌ترين نقطه از سطح دريا، در زمين است.

Read Full Post »

«آن كسي را كه خدا بخواهد هدايت كند سينه‌اش را با پرتو ايمان گشاده براي پذيرش اسلام مي‌سازد و آن كسي را كه خدا بخواهد، گمراه كند، سينه‌اش را به گونه‌اي تنگ مي‌سازد كه گويي به آسمان صعود مي‌كند»
«سوره‌ي انعام آيه‌ي 125»

قرآن، قبل از به راه افتادن كاروان علم از راز عجيبي سخن به ميان آورد و آن اين كه در اثر بالا رفتن انسان به آسمان فشار هوا كم مي‌شود و تنگي نفس به فرد دست مي‌دهد. اولين كسي كه از زبان وحي به اين مهم اشاره كرد حضرت محمد(ص) است، درحالي كه هيچ وقت طبقات بالايي جو را نپيموده و مضاف بر آن هيچ يك از قلل عربستان آنقدر مرتفع نيست كه به خفگي و تنگي نفس منجر شود، اما رسول خدا با بهره گيري از وحي قرآني از مسايل بسياري سخن به ميان آورد كه بعد از پيشرفت علم، بشر آنها را دريافت. يكي از اين مسائل، اثر ارتفاعات بر انسان است.
در اين آيه، خداوند عدم پذيرش اسلام را از جانب كفار به حالت فردي تشبيه مي‌كند كه مي‌خواهد به آسمان برود، اما در آن بالا و بر اثر صعود سينه‌اش تنگ شده احساس خفگي مي‌كند.
دكتر «صلاح‌الدين مغربي» استاد «طب فضا» در آمريكا و عضو انجمن طبي فضا در انگلستان مي‌گويد: آن هنگام كه به كاوش در تاثير ارتفاعات بر انسان روي آورديم، دريافتيم خلباناني كه ارتفاعات مختلف جو را مي‌پيمايند در جاهاي كه ارتفاع از سطح دريا حدود 1000 پا باشد با مشكل تنفسي مواجه نخواهند شد، محدوده‌اي كه پرواز، بدون مشكل صورت مي‌گيرد، ولي چون ارتفاع به 16000 پا برسد خلبان به منطقه‌ي «تكافوء فيزيولوژي» وارد مي‌شود و در آن محدوده به سيستم‌هاي تنفسي بدن، فشار وارد آمده، خلبان با كمبود اكسيژن مواجه مي‌گردد.
با زيادتر شدن ارتفاع از 16000 پا تا 25000 پا، دستگاه‌هاي هوازي هواپيما و ابزارهاي اكسيژن‌ساز، مختل شده و خلبان با مشاكلي چون بي‌هوشي، سرگيجه، سردرد، خواب آلودگي مفرط، تنگي تنفس، سختي دم و بازدم و سرفه‌هاي شديد، روبرو مي‌شود. بعد از آن گازهاي موجود در معده و روده رو به افول مي‌نهد و بر ديافراگم بدن يا سيستم حاجزي فشار مي‌آيد.

Read Full Post »