Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for the ‘جامعه’ Category

Read Full Post »

baloch

رژيم ولايت فقيه ايران تنها پس از يك روز از گذشت اين حادثه 3 نفر از مردم بلوچ را به دار آويخت تا هر چه سريعتر جواب اين حركت را داده باشد.
در هيچ كجاي جهان بلافاصله بعد از وقوع جرم به اين شكل با متهمان برخورد نمي‌شود آن هم در حالي كه در وبسايت -جندالله- اعلام شده كه هيچ يك از افراد اين گروه دستگير نشده‌اند و معلوم نيست چرا افراد رد گذر در كوچه و خيابان مسجد زهدان را گرفته‌اند كه شما بمب ‌گذار هستي!! مشخص نيست كي مجرمان دستگير شدند! كي اعتراف كردند! كي از خود دفاع كردند! كي وكيل گرفته‌اند! كي حكمشان صادر شد! كي تقاضاي دادگاه تجديد نظر كردند! كي اعدام شدند!
همه اين اتفاقات فقط در يك روز رخ داد تا همچنان اعدام فله‌اي مردم اهل‌سنت ادامه داشته باشد.

Read Full Post »

دانلود با كيفيت خوب

http://www.4shared.com/file/107950053/da8f19a/mantaghe_azad_2.html

دانلود با كيفيت عادي

http://www.4shared.com/file/107949352/3881196f/mantaghe_azad.html

Read Full Post »

براي اولين بار رژيم آخوندي ايران كاري مثبت انجام داد و آن آزادي ركسانا صابري بود، كه البته اين كار با بازداشت غير قانوني او امتياز خودش را از دست مي‌دهد.
حرف ما اين است كه اگر شخصي مثل من و شما جاي ركسانا صابري مي‌بوديم آيا بسادگي آزاد مي‌شديم؟
آيا اگر شخصي كمك‌هاي سياسي و نظامي نداشته باشد بايد 8 سال غير قانوني در زندان بماند؟
آيا هميشه كار ملت بايد با زور و پارتي انجام شود؟
اگر كسي پشتوانه نداشت بايد ظلم ببينند؟
آيا اگر فشارهاي سياسي و … بر رژيم وارد نمي‌شد ركسانا آزاد مي‌شد؟ اگر آزاد نمي‌شد عدالت كجا مي‌رفت؟
عدالت علوي كه آخوندها از آن دم مي‌زنند همين است؟
آيا عدالت فقط در مورد اشخاصي خاص بكار مي‌رود؟
مردم عادي چطور بايد حبس 8 ساله خودشان را به آزادي تبديل كنند؟
هزاران هزار نفر همانند ركسانا صابري همين امروز در زندان‌هاي رژيم بسر مي‌برند كه چون پارتي، زور، فشار سياسي و مردمي ندارند بايد همچنان در حبس بمانند.
فقط مي‌توان گفت ننگ بر شما ظالمان.

Read Full Post »